logo-autarquia

A obter dados...

Executivo - Atas


Ata N.º 41 Publicado a 24-01-2024

ATA Nº 43 Publicado a 02-02-2024

ATA Nª44 Publicado a 08-02-2024

Ata N.º 42 Publicado a 14-03-2024

ATA Nº 45 Publicado a 27-03-2024

Ata N.º 26 Publicado a 25-01-2023

Ata N.º 27 Publicado a 15-02-2023

Ata N.º 28 Publicado a 22-02-2023

Ata N.º 29 Publicado a 22-03-2023

Ata N.º 30 Publicado a 12-04-2023

Ata N.º 31 Publicado a 26-04-2023

Ata N.º 32 Publicado a 24-05-2023

Ata N.º 33 Publicado a 28-06-2023

Ata N.º 34 Publicado a 26-07-2023

Ata N.º 35 Publicado a 23-08-2023

Ata N.º 36 Publicado a 27-09-2023

Ata N.º 37 Publicado a 25-10-2023

Ata N.º 38 Publicado a 22-11-2023

Ata N.º 39 Publicado a 12-12-2023

Ata N.º 40 Publicado a 27-12-2023

Ata N.º 7 Publicado a 26-01-2022

Ata N.º 8 Publicado a 15-02-2022

Ata N.º 9 Publicado a 23-02-2022

Ata N.º 10 Publicado a 23-03-2022

Ata N.º 11 Publicado a 19-04-2022

Ata N.º 12 Publicado a 27-04-2022

Ata N.º 13 Publicado a 25-05-2022

Ata N.º 14 Publicado a 22-06-2022

Ata N.º 15 Publicado a 11-07-2022

Ata N.º 16 Publicado a 22-07-2022

Ata N.º 17 Publicado a 27-07-2022

Ata N.º 18 Publicado a 16-08-2022

Ata N.º 19 Publicado a 24-08-2022

Ata N.º 20 Publicado a 28-09-2022

Ata N.º 21 Publicado a 26-10-2022

Ata N.º 22 Publicado a 23-11-2022

Ata N.º 23 Publicado a 13-12-2022

Ata N.º 24 Publicado a 20-12-2022

Ata N.º 25 Publicado a 28-12-2022

Ata N.º 1 Publicado a 26-10-2021

Ata N.º 2 Publicado a 27-10-2021

Ata N.º 3 Publicado a 24-11-2021

Ata N.º 4 Publicado a 09-12-2021

Ata N.º 5 Publicado a 22-12-2021

Ata N.º 6 Publicado a 28-12-2021

Ata N.º 68 Publicado a 15-01-2021

Ata N.º 69 Publicado a 27-01-2021

Ata N.º 70 Publicado a 10-02-2021

Ata N.º 71 Publicado a 24-02-2021

Ata N.º 72 Publicado a 24-03-2021

Ata N.º 73 Publicado a 24-04-2021

Ata N.º 74 Publicado a 28-04-2021

Ata N.º 75 Publicado a 10-05-2021

Ata N.º 76 Publicado a 26-05-2021

Ata N.º 77 Publicado a 14-06-2021

Ata N.º 78 Publicado a 23-06-2021

Ata N.º 79 Publicado a 28-07-2021

Ata N.º 80 Publicado a 17-08-2021

Ata N.º 81 Publicado a 25-08-2021

Ata N.º 82 Publicado a 15-09-2021

Ata N.º 83 Publicado a 22-09-2021

Ata N.º 84 Publicado a 10-10-2021

Ata N.º 46 Publicado a 22-01-2020

Ata N.º 47 Publicado a 16-02-2020

Ata N.º 48 Publicado a 09-03-2020

Ata N.º 49 Publicado a 25-03-2020

Ata N.º 50 Publicado a 26-03-2020

Ata N.º 51 Publicado a 22-04-2020

Ata N.º 52 Publicado a 05-05-2020

Ata N.º 53 Publicado a 18-05-2020

Ata N.º 54 Publicado a 27-05-2020

Ata N.º 55 Publicado a 24-06-2020

Ata N.º 56 Publicado a 03-07-2020

Ata N.º 57 Publicado a 22-07-2020

Ata N.º 58 Publicado a 26-08-2020

Ata N.º 59 Publicado a 02-09-2020

Ata N.º 60 Publicado a 23-09-2020

Ata N.º 61 Publicado a 14-10-2020

Ata N.º 62 Publicado a 28-10-2020

Ata N.º 63 Publicado a 05-11-2020

Ata N.º 64 Publicado a 16-11-2020

Ata N.º 65 Publicado a 25-11-2020

Ata N.º 66 Publicado a 02-12-2020

Ata N.º 67 Publicado a 23-12-2020

Ata N.º 30 Publicado a 23-01-2019

Ata N.º 31 Publicado a 27-02-2019

Ata N.º 32 Publicado a 27-03-2019

Ata N.º 33 Publicado a 24-04-2019

Ata N.º 34 Publicado a 22-05-2019

Ata N.º 35 Publicado a 26-06-2019

Ata N.º 36 Publicado a 24-07-2019

Ata N.º 37 Publicado a 09-08-2019

Ata N.º 38 Publicado a 28-08-2019

Ata N.º 39 Publicado a 06-09-2019

Ata N.º 40 Publicado a 25-09-2019

Ata N.º 41 Publicado a 23-10-2019

Ata N.º 42 Publicado a 07-11-2019

Ata N.º 43 Publicado a 21-11-2019

Ata N.º 44 Publicado a 12-12-2019

Ata N.º 45 Publicado a 19-12-2019

Ata N.º 9 Publicado a 24-01-2018

Ata N.º 10 Publicado a 28-02-2018

Ata N.º 11 Publicado a 28-03-2018

Ata N.º 12 Publicado a 04-04-2018

Ata N.º 13 Publicado a 11-04-2018

Ata N.º 14 Publicado a 26-04-2018

Ata N.º 15 Publicado a 08-05-2018

Ata N.º 16 Publicado a 23-05-2018

Ata N.º 17 Publicado a 01-06-2018

Ata N.º 18 Publicado a 27-06-2018

Ata N.º 19 Publicado a 25-07-2018

Ata N.º 20 Publicado a 22-08-2018

Ata N.º 21 Publicado a 06-09-2018

Ata N.º 22 Publicado a 21-09-2018

Ata N.º 23 Publicado a 26-09-2018

Ata N.º 24 Publicado a 24-10-2018

Ata N.º 25 Publicado a 07-11-2018

Ata N.º 26 Publicado a 21-11-2018

Ata N.º 27 Publicado a 28-11-2018

Ata N.º 28 Publicado a 03-12-2018

Ata N.º 29 Publicado a 26-12-2018

Ata N.º 1 Publicado a 20-10-2017

Ata N.º 2 Publicado a 25-10-2017

Ata N.º 3 Publicado a 08-11-2017

Ata N.º 4 Publicado a 22-11-2017

Ata N.º 5 Publicado a 27-11-2017

Ata N.º 6 Publicado a 13-12-2017

Ata N.º 7 Publicado a 27-12-2017

Ata N.º 8 Publicado a 29-12-2017

Ata N.º 115 Publicado a 08-02-2017

Ata N.º 116 Publicado a 14-10-2017

Ata N.º 80 Publicado a 13-01-2016

Ata N.º 81 Publicado a 27-01-2016

Ata N.º 82 Publicado a 10-02-2016

Ata N.º 83 Publicado a 24-02-2016

Ata N.º 84 Publicado a 09-03-2016

Ata N.º 85 Publicado a 23-03-2016

Ata N.º 86 Publicado a 23-03-2016

Ata N.º 88 Publicado a 27-04-2016

Ata N.º 91 Publicado a 26-05-2016

Ata N.º 92 Publicado a 08-06-2016

Ata N.º 93 Publicado a 16-06-2016

Ata N.º 94 Publicado a 22-06-2016

Ata N.º 95 Publicado a 13-07-2016

Ata N.º 96 Publicado a 27-07-2016

Ata N.º 97 Publicado a 10-08-2016

Ata N.º 98 Publicado a 18-08-2016

Ata N.º 99 Publicado a 24-08-2016

Ata N.º 100 Publicado a 14-09-2016

Ata N.º 101 Publicado a 28-09-2016

Ata N.º 102 Publicado a 12-10-2016

Ata N.º 103 Publicado a 19-10-2016

Ata N.º 104 Publicado a 26-10-2016

Ata N.º 105 Publicado a 09-11-2016

Ata N.º 106 Publicado a 23-11-2016

Ata N.º 107 Publicado a 30-11-2016

Ata N.º 108 Publicado a 07-12-2016

Ata N.º 109 Publicado a 14-12-2016

Ata N.º 110 Publicado a 20-12-2016

Ata N.º 111 Publicado a 28-12-2016

Ata N.º 112 Publicado a 28-12-2016

Ata N.º 47 Publicado a 09-01-2015

Ata N.º 48 Publicado a 14-01-2015

Ata N.º 49 Publicado a 28-01-2015

Ata N.º 50 Publicado a 11-02-2015

Ata N.º 51 Publicado a 25-02-2015

Ata N.º 52 Publicado a 11-03-2015

Ata N.º 53 Publicado a 25-03-2015

Ata N.º 54 Publicado a 08-04-2015

Ata N.º 55 Publicado a 13-04-2015

Ata N.º 56 Publicado a 22-04-2015

Ata N.º 57 Publicado a 13-05-2015

Ata N.º 58 Publicado a 27-05-2015

Ata N.º 59 Publicado a 04-06-2015

Ata N.º 60 Publicado a 11-06-2015

Ata N.º 61 Publicado a 22-06-2015

Ata N.º 62 Publicado a 24-06-2015

Ata N.º 63 Publicado a 08-07-2015

Ata N.º 64 Publicado a 22-07-2015

Ata N.º 65 Publicado a 12-08-2015

Ata N.º 66 Publicado a 26-08-2015

Ata N.º 67 Publicado a 09-09-2015

Ata N.º 68 Publicado a 23-09-2015

Ata N.º 69 Publicado a 01-10-2015

Ata N.º 70 Publicado a 14-10-2015

Ata N.º 71 Publicado a 28-10-2015

Ata N.º 72 Publicado a 29-10-2015

Ata N.º 73 Publicado a 29-10-2015

Ata N.º 75 Publicado a 09-12-2015

Ata N.º 76 Publicado a 09-12-2015

Ata N.º 78 Publicado a 28-12-2015

Ata N.º 79 Publicado a 30-12-2015

Ata N.º 10 Publicado a 14-01-2014

Ata N.º 11 Publicado a 28-01-2014

Ata N.º 12 Publicado a 04-02-2014

Ata N.º 13 Publicado a 12-02-2014

Ata N.º 14 Publicado a 26-02-2014

Ata N.º 15 Publicado a 17-03-2014

Ata N.º 16 Publicado a 20-03-2014

Ata N.º 17 Publicado a 26-03-2014

Ata N.º 18 Publicado a 09-04-2014

Ata N.º 19 Publicado a 14-04-2014

Ata N.º 20 Publicado a 23-04-2014

Ata N.º 21 Publicado a 02-05-2014

Ata N.º 22 Publicado a 06-05-2014

Ata N.º 23 Publicado a 14-05-2014

Ata N.º 24 Publicado a 28-05-2014

Ata N.º 25 Publicado a 11-06-2014

Ata N.º 26 Publicado a 25-06-2014

Ata N.º 27 Publicado a 25-06-2014

Ata N.º 29 Publicado a 23-07-2014

Ata N.º 30 Publicado a 30-07-2014

Ata N.º 31 Publicado a 26-08-2014

Ata N.º 32 Publicado a 03-09-2014

Ata N.º 33 Publicado a 10-09-2014

Ata N.º 34 Publicado a 15-09-2014

Ata N.º 35 Publicado a 24-09-2014

Ata N.º 36 Publicado a 08-10-2014

Ata N.º 37 Publicado a 13-10-2014

Ata N.º 38 Publicado a 20-10-2014

Ata N.º 39 Publicado a 22-10-2014

Ata N.º 40 Publicado a 12-11-2014

Ata N.º 41 Publicado a 26-11-2014

Ata N.º 42 Publicado a 02-12-2014

Ata N.º 43 Publicado a 10-12-2014

Ata N.º 44 Publicado a 16-12-2014

Ata N.º 45 Publicado a 19-12-2014

Ata N.º 46 Publicado a 31-12-2014

Ata N.º 1 Publicado a 21-10-2013

Ata N.º 2 Publicado a 22-10-2013

Ata N.º 3 Publicado a 12-11-2013

Ata N.º 4 Publicado a 20-11-2013

Ata N.º 5 Publicado a 26-11-2013

Ata N.º 6 Publicado a 10-12-2013

Ata N.º 7 Publicado a 17-12-2013

Ata N.º 8 Publicado a 23-12-2013

Ata N.º 9 Publicado a 28-12-2013

Ata N.º 36 Publicado a 05-01-2011

Ata N.º 37 Publicado a 19-01-2011

Ata N.º 38 Publicado a 02-02-2011

Ata N.º 39 Publicado a 16-02-2011

Ata N.º 40 Publicado a 02-03-2011

Ata N.º 41 Publicado a 21-04-2011

Ata N.º 42 Publicado a 22-04-2011

Ata N.º 51 Publicado a 18-07-2011

Ata N.º 52 Publicado a 20-07-2011

Ata N.º 53 Publicado a 03-08-2011

Ata N.º 54 Publicado a 10-08-2011

Ata N.º 55 Publicado a 17-08-2011

Ata N.º 56 Publicado a 07-09-2011

Ata N.º 57 Publicado a 21-09-2011

Ata N.º 58 Publicado a 22-09-2011

Ata N.º 8 Publicado a 06-01-2010

Ata N.º 9 Publicado a 12-01-2010

Ata N.º 10 Publicado a 20-01-2010

Ata N.º 11 Publicado a 03-02-2010

Ata N.º 12 Publicado a 17-02-2010

Ata N.º 13 Publicado a 10-03-2010

Ata N.º 14 Publicado a 17-03-2010

Ata N.º 15 Publicado a 07-04-2010

Ata N.º 16 Publicado a 21-04-2010

Ata N.º 17 Publicado a 05-05-2010

Ata N.º 18 Publicado a 09-05-2010

Ata N.º 19 Publicado a 19-05-2010

Ata N.º 27 Publicado a 08-09-2010

Ata N.º 28 Publicado a 15-09-2010

Ata N.º 29 Publicado a 06-10-2010

Ata N.º 30 Publicado a 20-10-2010

Ata N.º 31 Publicado a 04-11-2010

Ata N.º 32 Publicado a 17-11-2010

Ata N.º 33 Publicado a 23-11-2010

Ata N.º 35 Publicado a 15-12-2010

Ata N.º 1 Publicado a 29-10-2009

Ata N.º 2 Publicado a 04-11-2009

Ata N.º 3 Publicado a 18-11-2009

Ata N.º 4 Publicado a 02-12-2009

Ata N.º 5 Publicado a 16-12-2009

Ata N.º 6 Publicado a 21-12-2009

Ata N.º 7 Publicado a 30-12-2009